ORLEI GIARETTA   Prefeito   MDB   FLORIANO PEIXOTO