NILSON OLI MOREIRA BARBOSA   Prefeito   PP   SENTINELA DO SUL