JULIANO ROSO    Deputado Estadual    PC do B    FLORES DA CUNHA