JOĆO FELICIANO MENEZES PIZZIO    Prefeito    PDT    PINTO BANDEIRA