WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA    Deputado Federal    PDT    ILÓPOLIS


Zona 145

3 (1)18 (1)