AURIA CARDOSO DE VARGAS    Vereador    PMDB    ARROIO DO SAL


Zona 85

Local: CENTRO - ECAS - ESP.CLUBE ARROIO DO SAL (25 votos)

Local: CENTRO - ESCOLA JOSE DE QUADROS (28 votos)

Local: RONDINHA - ESCOLA PROF. DIETRICH (23 votos)

Local: BAL.ATLANTICO - ESCOLA SANTOS SALVADOR DE MELO (1 votos)

Local: AREIAS BRANCAS - ESCOLA MUN PROF RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA (8 votos)

Local: BOM JESUS - SALAO PAROQUIAL SAO BOM JESUS (2 votos)

Local: FIGUEIRINHA - ASSOC.COMUN.DA PRAIA FIGUEIRINHA (1 votos)

Local: ESTANCIA DO MEIO - SALAO SAGRADO CORACAO DE JESUS (11 votos)

Local: ARROIO SECO - SAPAS - SOC.AMIGOS DA PRAIA ARROIO SECO (1 votos)